מחירים מיוחדים על מכשירים שמורים מבית הדרן, לרגל השקת הסים השמור